Síldarvinnslan framúrskarandi 2016

Samkvæmt mælingum Creditinfo töldust 624 fyrirtæki á Íslandi vera framúrskarandi á árinu 2016. Fyrirtækin þurfa að uppfylla skýr skilyrði til að komast á lista framúrskarandi fyrirtækja en alls kannaði Creditinfo stöðu þrjátíu og sex þúsund fyrirtækja við gerð hans. 
 

Það kemur fáum á óvart að Síldarvinnslan er á meðal hinna framúrskarandi fyrirtækja og reyndar er hún í áttunda sæti  á árinu 2016. Einnig hefur Creditinfo birt lista yfir þau fyrirtæki sem hafa verið í topp 10 á listanum síðastliðin fimm ár og þar er Síldarvinnslan í fjórða sæti. Þetta er árangur sem verður að teljast afar góður og geta starfsmenn Síldarvinnslunnar svo sannarlega verið stoltir af honum.

Eins og fyrr greinir er Síldarvinnslan í áttunda sæti á umræddum lista en á listanum  má einnig finna dóttur- og hlutdeildarfyrirtæki Síldarvinnslunnar eins og Fóðurverksmiðjuna Laxá hf. á Akureyri, Runólf Hallfreðsson ehf. á Akranesi, G. Skúlason vélaverkstæði ehf. í Neskaupstað og Fjarðanet hf. í Neskaupstað. 

Síldarvinnslan framúrskarandi 2016Síldarvinnslan framúrskarandi 2016

 

Fyrstu starfsár Síldarvinnslunnar

Fyrstu starfsár Síldarvinnslunnar Í tilefni þess að Síldarvinnslan verður 60 ára hinn 11.desember nk.  munu birtast pistlar um sögu fyrirtækisins á heimasíðunni af og til út árið. Hér verður fjallað um fyrstu starfsárin.
 
Síldarverksmiðja Síldarvinnslunnar sumarið 1961. Ljósm. Skjala- og myndasafn NorðfjarðarSíldarverksmiðja Síldarvinnslunnar sumarið 1961.
Ljósm. Skjala- og myndasafn Norðfjarðar
Eins og fram kom í fyrri pistli hófst móttaka síldar í síldarverksmiðju Síldarvinnslunnar hinn 17. júlí árið 1958. Fljótlega kom í ljós hve miklu máli tilkoma verksmiðjunnar skipti fyrir samfélagið. Í verksmiðjunni urðu til ný störf og bæjarsjóður og hafnarsjóður fengu auknar tekjur. Einnig gjörbreyttist aðstaða til síldarsöltunar í Neskaupstað og söltunarstöðvum fjölgaði. Þá jukust verkefni netagerðar og margra þjónustufyrirtækja. Verksmiðjan olli því að síldin setti í æ ríkari mæli mark sitt á  bæinn. Sumarið 1958 tók verksmiðjan á móti 4.075 tonnum af síld og þótti það verulegt magn. Þá var síld  söltuð í 2.519 tunnur í Neskaupstað þetta sumar.
 
Síldveiðarnar jukust næstu árin og móttaka og vinnsla síldar varð sífellt viðameiri þáttur norðfirsks atvinnulífs. Byggðir voru tveir hráefnistankar árið 1962 og aftur árið 1965 og mjölhús voru reist 1960, 1963 og 1965. Þá voru lýsistankar byggðir árið 1961 og 1965. Á þessum árum var sífellt verið að bæta búnað verksmiðjunnar og var svo komið árið 1966 að hún gat unnið úr 5.200 málum (700 tonnum ) á sólarhring. Segja má að afkastaaukningin og framkvæmdir við verksmiðjuna hafi verið í góðum takti við þróun síldveiðanna því þær gengu sífellt betur. Á árunum 1964-1967 veiddist síldin ekki einungis yfir sumartímann eins og verið hafði heldur langt fram á vetur. Áhersla á söltun síldar óx að sama skapi. Árið 1961 urðu síldarsöltunarstöðvarnar tvær og sumarið 1962 var saltað á fjórum stöðvum í Neskaupstað. Árið 1964 voru stöðvarnar orðnar fimm og ein bættist við árið 1965 en þá var saltað í yfir 50.000 tunnur í Neskaupstað.
 
Á fyrstu starfsárum verksmiðjunnar lönduðu bátarnir síldinni við bryggjuna framan við fiskvinnslustöð Samvinnufélags útgerðarmanna en þar var komið fyrir löndunarkrana sem fluttur var austur frá Dagverðareyri. Frá bryggjunni lágu færibönd sem flutti síldina í verksmiðjuþrærarnar. Sérstök löndunarbryggja fyrir verksmiðjuna var síðan byggð árið 1962 og eftir það var unnt að landa úr tveimur bátum samtímis.
 
Tíð skipti voru á verksmiðjustjórum fyrstu starfsárin. Sveinmar Jónsson var verksmiðjustjóri sumarið 1958 en við af honum tók Ingi Sæmundsson sem sinnti starfinu sumarið eftir. Hilmar Haraldsson var síðan verksmiðjustjóri á árunum 1960-1962. Í októbermánuði 1962 var Kristinn Sigurðsson ráðinn í starf verksmiðjustjóra og sinnti hann slíku starfi hjá Síldarvinnslunni til ársins 1986.
 

Síldarbátar landa í verksmiðju Síldarvinnslunnar sumarið 1963. Ljósm: Jón LundbergSíldarbátar landa í verksmiðju Síldarvinnslunnar sumarið 1963. Ljósm: Jón Lundberg

Eins og fyrr greinir jókst sífellt móttekið magn síldar hjá síldarverksmiðju Síldarvinnslunnar á árunum 1958-1966. Hér á eftir verður birt yfirlit um hið móttekna magn á umræddu tímabili:
 
 
Ár  Móttekið magn síldar (tonn) 
1958 4.075 
1959 10.258 
1960 13.245 
1961 17.341
1962 29.025
1963 34.220
1964 54.561
1965 70.200
1966 107.503
  
Árið 1967 urðu þáttaskil í síldveiðunum og þá bárust einungis rúmlega 33 þúsund tonn af síld til verksmiðjunnar í Neskaupstað. Á árinu 1968 má síðan segja að síldveiðarnar hafi endanlega hrunið og fékk verksmiðjan einungis tæp þrjú þúsund tonn til vinnslu. Fyrirtækið hafði verið stofnað sérstaklega með síldarvinnslu í huga en nú var síldarveislunni lokið að sinni og þörf á að beina sjónum í auknum mæli að öðrum þáttum veiða og vinnslu. 

Veruleg fækkun slysa á starfsstöðvum Síldarvinnslunnar – Beitir NK slysalaus í þrjú ár

Mikið er lagt upp úr öryggi á sjó og landi hjá starfsfólki Síldarvinnslunnar. Ljósm. Þorgeir BaldurssonMikið er lagt upp úr öryggi á sjó og landi hjá starfsfólki Síldarvinnslunnar.
Ljósm. Þorgeir Baldursson
Hjá Síldarvinnslunni hefur að undanförnu verið lögð mjög aukin áhersla á öryggismál og er árangurinn greinilegur á  öllum starfsstöðvum fyrirtækisins. Í ársbyrjun 2016 var Guðjón B. Magnússon ráðinn í starf öryggisstjóra og samkvæmt nýrri starfsmannastefnu fyrirtækisins, sem tók að fullu gildi um nýliðin áramót, verða öryggisnefndir starfandi á hverri starfsstöð og öryggisráð mun síðan hafa yfirumsjón með öryggismálunum og framkvæmd þeirrar öryggisstefnu sem mótuð hefur verið. Öryggisstjóri mun starfa með öryggisráðinu og verða öryggisnefndunum til halds og trausts. Auðvitað bera yfirmenn hverrar starfsstöðvar mikla ábyrgð í þessum efnum en einnig verður lagt allt kapp á að kynna öryggisreglur fyrir starfsmönnum og þar er nýliðafræðsla einkar mikilvæg.
 
Með því að gefa öryggismálunum aukinn gaum hefur tekist að fækka slysum til mikilla muna og að sjálfsögðu er stefnt að því að árið 2017 verði slysalaust ár á starfsstöðvunum. Í landvinnslunni (fiskiðjuveri og fiskimjölsverksmiðjum) hefur þróun slysatíðni verið í mjög rétta átt. Árið 2012 voru 18 vinnuslys á þessum starfsstöðvum, þau voru 13 á árinu 2014 en einungis 5 á árinu 2016. Sama er að segja um þróunina hjá skipum fyrirtækisins. Á árinu 2012 voru 4 vinnuslys á skipunum, þau voru 7 á árinu 2014 en einungis 3 á síðasta ári. Athygli vekur að mörg slysanna hafa átt sér stað þegar verið er að binda skipin eða þegar þau liggja í höfn. Athygli vekur einnig að á uppsjávarskipinu Beiti NK hefur ekkert vinnuslys orðið þrjú síðastliðin ár.
 
Ánægjulegt ar að sjá á gögnum frá Sjúkratryggingum Íslands að almennt virðist slysum um borð í skipum fara fækkandi á Íslandi.  Samkvæmt þessum gögnum frá árunum 1987 – 2015 voru fæst vinnuslys sjómanna tilkynnt á árinu 2014, 201 talsins, og næstfæst á árinu 2015 en þá voru þau 219.

Síldarvinnslan hf. á stórafmæli í ár

Hinn 11. desember á þessu ári verða liðin 60 ár frá stofnun Síldarvinnslunnar hf. en félagið var stofnað árið 1957. Í tilefni þessa tímamótaárs í sögu félagsins skal hér í stuttu máli rifjaður upp aðdragandinn að stofnun þess og upphaf starfseminnar.

Þannig auglýsti stjórn Samvinnufélags útgerðarmanna hlutafjársöfnun vegna stofnunar hlutafélags til byggingar síldarverksmiðju í Neskaupstað. Auglýsingin birtist í vikublaðinu Austurlandi 29. nóvember 1957.Þannig auglýsti stjórn Samvinnufélags útgerðarmanna hlutafjársöfnun vegna stofnunar hlutafélags til byggingar síldarverksmiðju í Neskaupstað. Auglýsingin birtist í vikublaðinu Austurlandi 29. nóvember 1957.


Á sjötta áratug tuttugustu aldarinnar jukust síldveiðar töluvert úti fyrir Austfjörðum og spáðu fiskifræðingar því að slíkar veiðar myndu halda áfram að aukast. Norðfirðingar höfðu eðlilega áhuga á því að hagnýta silfur hafsins í auknum mæli en aðstaða til móttöku síldar í Neskaupstað var heldur bágborin. Eina fiskimjölsverksmiðjan á staðnum var verksmiðja í eigu Samvinnufélags útgerðarmanna og afkastaði hún einungis 220 málum (30 tonnum) síldar á sólarhring og hafði þróarrými fyrir 50-60 tonn. Á árunum 1952 og 1953 voru stofnaðar tvær síldarsöltunarstöðvar í Neskaupstað en stærð verksmiðjunnar háði mjög allri starfsemi þeirra. Söltunarstöðvarnar þurftu að koma úrgangi í verksmiðjuna og eins þurftu síldarbátarnir að geta losað sig við síld sem ekki reyndist söltunarhæf.

Lesa meira...

Frystigeymslurnar í Neskaupstað tóku á móti tæplega 74 þúsund tonnum árið 2016

Útskipun á frystum fiski. Ljósm. Sigurður Steinn EinarssonÚtskipun á frystum fiski. Ljósm. Sigurður Steinn EinarssonAlls tóku frystigeymslur Síldarvinnslunnar í Neskaupstað á móti 73.669 tonnum af frystum afurðum á árinu 2016. Vinnsluskip lönduðu 33.148 tonnum í geymslurnar en frá fiskiðjuverinu komu 40.192 tonn af uppsjávarfiski og tæplega 330 tonn af bolfiski. Eftirtalin skip lönduðu afurðum í frystigeymslurnar á árinu:
 
Vilhelm Þorsteinsson EA         12.030 tonn
Hákon EA  7.886 tonn
Kristina EA   7.818 tonn
Polar Amaroq 3.313 tonn
Barði NK 2.101 tonn
  
Öll þessi skip lönduðu uppsjávartegundum að Barða undanskildum, en hann landaði botnfisktegunum.
 
Alls var á árinu skipað út 65.176 tonnum af afurðum sem geymdar voru í frystigeymslunum. Þar af fóru 52.585 tonn beint um borð í skip í Norðfjarðarhöfn en 12.589 tonn voru flutt í gámum eða með bílum til útskipunar í öðrum höfnum. Flutningabílar munu á árinu hafa farið hátt í 600 ferðir yfir Oddsskarð með frystar afurðir úr frystigeymslunum. 
 

2016 var gott ár hjá fiskiðjuveri Síldarvinnslunnar í Neskaupstað

Úr fiskiðjuveri Síldarvinnslunnar. Ljósm. Hákon ErnusonÚr fiskiðjuveri Síldarvinnslunnar. Ljósm. Hákon ErnusonFiskiðjuver Síldarvinnslunnar í Neskaupstað framleiddi samtals 39.216 tonn af afurðum á árinu 2016 en heildarframleiðsla á árinu 2015 nam 30.860 tonnum. Í fiskiðjuverinu er öll áhersla lögð á vinnslu á uppsjávarfiski og er sífellt meira af uppsjávarafla unnið til manneldis. Þá hafa afköst fiskiðjuversins verið aukin. Í fiskiðjuverinu er einungis unnin bolfiskur (ufsi og karfi) þegar hlé er á vinnslu uppsjávartegunda.
 
Í töflunni hér á eftir sést skipting framleiðslunnar á milli tegunda á árunum 2016 og 2015:
  
   2016  2015
Makríll   16.484  11.264
Loðna  10.691 9.110
Loðnuhrogn   1.906 1.875
Síld 10.135 9.519
Bolfiskur 392 29

Aflaverðmæti skipa Síldarvinnslunnar og dótturfélaga minnkaði um 19,2% á milli ára

Beitir kolmunna 2016 HK

Beitir NK á loðnuveiðum. Ljósm: Hilmar Kárason

Aflaverðmæti skipa Síldarvinnslunnar og dótturfélaga minnkaði um 19,2% á milli áranna 2015 og 2016 en aflinn minnkaði um 27,6% í tonnum talið og ræður þar mestu minni afli uppsjávarskipa. Heildaraflaverðmætið nam 11.615 milljónum króna á árinu 2015 en 9.389 milljónum á árinu 2016. Dótturfélög Síldarvinnslunnar eru Gullberg ehf á Seyðisfirði sem gerir út togarann Gullver NS, Bergur-Huginn ehf í Vestmannaeyjum sem gerir út togarana Vestmannaey VE og Bergey VE og Runólfur Hallfreðsson ehf á Akranesi sem gerir út uppsjávarskipið Bjarna Ólafsson AK.

                Í töflunni hér fyrir neðan má sjá afla og aflaverðmæti hvers skips á árunum 2015 og 2016. Til skýringar skal þess getið að unnið var að endurbótum á frystitogaranum Blængi NK á árinu 2016 og uppsjávarskipið Birtingur NK var selt úr landi á árinu.

Capture

Fiskimjölsverksmiðjur Síldarvinnslunnar tóku á móti rúmlega 131 þúsund tonnum árið 2016

Fiskimjölsverkmiðja Síldarvinnslunnar á Seyðisfirði. Ljósm. Hákon ErnusonFiskimjölsverkmiðja Síldarvinnslunnar á Seyðisfirði. Ljósm. Hákon ErnusonSegja verður að árið 2016 hafi verið heldur dapurt fyrir fiskimjölsiðnaðinn. Fiskimjölsverksmiðjurnar þrjár sem Síldarvinnslan á og rekur (Neskaupstaður, Seyðisfjörður, Helguvík) tóku á móti einungis 131.460 tonnum af hráefni á árinu. Til samanburðar má geta þess að verksmiðjurnar tóku á móti 259.394 tonnum árið 2015, 161.168 tonnum árið 2014 og 206.074 tonnum árið 2013. Léleg loðnuvertíð er meginástæðan fyrir minna mótteknu hráefni árið 2016 en til dæmis árin 2015 og 2013. Sama gildir um árið 2014 en þá var einnig léleg loðnuvertíð. Hér verða birtar upplýsingar um móttekið hráefni hverrar verksmiðju á árinu 2016 og einnig upplýsingar um framleiðslu þeirra á mjöli og lýsi.
 
 
   Móttekið magn hráefnis  Framleitt mjöl  Framleitt lýsi
 Neskaupstaður  91.043 19.020  6.084
 Seyðisfjörður  28.501 6.227 618
 Helguvík 11.916  2..492 1.541 
 
Til samanburðar má geta þess að á árinu 2015 tók verksmiðjan í Neskaupstað á móti 145.911 tonnum af hráefni, verksmiðjan á Seyðisfirði 73.928 tonnum og verksmiðjan í Helguvík 43.656 tonnum.

Önnur úthlutun úr Afreksmannasjóði Guðmundar Bjarnasonar

Minningarsjoður GummaBjarna2016

Frá afhendingu styrkja úr Afreksmannasjóði Guðmundar Bjarnasonar í gær. Ljósm: Eysteinn Þór Kristinsson

                Í gær var í annað sinn úthlutað styrkjum úr Afreksmannasjóði Guðmundar Bjarnasonar. Sjóðurinn var stofnaður árið 2015 í minningu Guðmundar Bjarnasonar fyrrverandi bæjarstjóra í Neskaupstað og Fjarðabyggð og fyrrverandi formanns Þróttar en Guðmundur átti á sínum tíma einnig sæti í stjórn Síldarvinnslunnar og Samvinnufélags útgerðarmanna. Síldarvinnslan leggur sjóðnum til fjármuni og er úthlutað úr honum tvisvar á ári.

                Tilgangur sjóðsins er að styrkja einstaklinga innan íþróttafélagsins Þróttar sem náð hafa framúrskarandi árangri í íþrótt sinni. Stjórn Þróttar auk fulltrúa frá Síldarvinnslunni skipa sjóðsstjórnina.

                Að þessu sinni hlutu 14 íþróttamenn styrki úr sjóðnum og eru það allt blakiðkendur sem valdir hafa verið í landslið á árinu. Um er að ræða unglingalandslið (U 16, U 17, U 18 og U 19) og A landslið kvenna. Styrkþegarnir eru eftirtaldir: María Rún Karlsdóttir, Gígja Guðnadóttir, Særún Birta Eiríksdóttir, Atli Fannar Pétursson, Valdís Kapitóla Þorvarðardóttir, Tinna Rut Þórarinsdóttir, Hrafnhildur Ásta Njálsdóttir, Heiða Elísabet Gunnarsdóttir, Anna Karen Marinósdóttir, María Bóel Guðmundsdóttir, Hlynur Karlsson, Kári Kresfelder, Andri Snær Sigurjónsson og Guðjón Berg Stefánsson.

                Umsóknir um styrk úr Afreksmannasjóðnum þurfa að berast fyrir 1. júní og 1. desember ár hvert á This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Jólakveðja

Jólakveðja 2016 002

Jólatrésskemmtun 29. desember

jolaball

Frá jólaballi. Ljósm: Hákon Ernuson

Börnum verður boðið upp á jólatrésskemmtun í Egilsbúð fimmtudaginn 29. desember kl. 16. Það er Síldarvinnslan sem kostar skemmtunina í samvinnu við Hljóðkerfaleigu Austurlands. Öllum börnum og foreldrum í Fjarðabyggð er boðið að koma og víst er að jólasveinar munu birtast þegar gleðin stendur hæst. Eins og venjulega verður dansað í kringum jólatré og jölalögin munu hljóma. Það eru nemendur í 9. bekk Nesskóla ásamt foreldrum sem munu stjórna samkomunni.

                Fyrir mörg börn er jólatrésskemmtunin fastur liður í jólahaldinu og fullvíst er að þau munu skemmta sér vel í Egilsbúð hinn 29. desember. 

Gott framleiðsluár að baki hjá Gullbergi

DSC 2938 a

Í fiskvinnlustöð Gullbergs voru unnin um 3.600 tonn á árinu. Ljósm: Ómar Bogason

                Í fiskvinnslustöð Gullbergs á Seyðisfirði lauk vinnslu í gær. Nú eru jól og áramót framundan hjá starfsfólkinu í skugga sjómannaverkfalls. Að sögn Ómars Bogasonar hefur fiskvinnslustöðin tekið á móti um 3.600 tonnum til vinnslu á árinu og hefur framleiðslustarfsemin gengið vel, en erfiðar markaðsaðstæður og óhagstæð gengisþróun haft neikvæð áhrif á afkomuna. Mest af aflanum hefur komið frá Gullver NS en eins hefur afli borist frá Vestmannaey VE, Bergey VE og síðan Bjarti NK og Barða NK. Allt árið hefur hráefni verið nægt.

                Að sögn Ómars horfa menn björtum augum til nýs árs á Seyðisfirði og vona að yfirstandandi verkfall leysist hið fyrsta.

                Rétt er að geta þess að Gullberg ehf. verður sameinað Síldarvinnslunni um áramótin.

Öryggisstjórar sjávarútvegsfyrirtækja þinga í Neskaupstað

Öryggisstjórarnir þrír. Talið frá vinstri: Snæfríður Einarsdóttir frá HB-Granda, Guðjón B. Magnússon frá Síldarvinnslunni og Jóhann G. Sævarsson frá Samherja. Ljósm. Hákon ErnusonÖryggisstjórarnir þrír. Talið frá vinstri: Snæfríður Einarsdóttir frá HB-Granda, Guðjón B. Magnússon frá Síldarvinnslunni og Jóhann G. Sævarsson frá Samherja. Ljósm. Hákon ErnusonSl. föstudag hittust öryggisstjórar Síldarvinnslunnar, Samherja og HB-Granda í Neskaupstað og funduðu þar um samstarf fyrirtækjanna á sviði öryggismála.
 
Guðjón B. Magnússon, öryggisstjóri Síldarvinnslunnar, segir að fundurinn hafi verið góður og gagnlegur. „Við sem störfum sérstaklega að öryggismálum innan þessara fyrirtækja ákváðum að hittast og bera saman bækur okkar. Það er full þörf á því á þessu sviði að menn miðli af reynslu sinni og læri hver af öðrum. Hjá öllum þessum fyrirtækjum er aukin áhersla lögð á öryggismál og samstaða um að öryggi eigi að vera í fyrirrúmi. Á fundinum var rætt um að efna til reglubundins samstarfs um öryggismálin og voru menn opnir fyrir þátttöku fleiri sjávarútvegsfyrirtækja í slíku samstarfi ef áhugi væri fyrir hendi,“ sagði Guðjón.
 
Þau Snæfríður Einarsdóttir, öryggisstjóri HB-Granda og Jóhann G. Sævarsson, öryggisstjóri Samherja, tóku undir það að fundurinn í Neskaupstað hefði verið gagnlegur og töldu mikilvægt að sjávarútvegsfyrirtæki hefðu góða samvinnu um öryggismálin í framtíðinni, enda sífellt meiri skilningur á mikilvægi málaflokksins. 
 

Tveir fyrrverandi starfsmenn Síldarvinnslunnar bornir til grafar í dag

Björgvin Jónsson.  Mynd: Skjala- og myndasafn Norðfjarða Björgvin Jónsson.  Mynd: Skjala- og myndasafn Norðfjarðar
Herbert Benjamínson. Mynd: Skjala- og myndasafn NorðfjarðarHerbert Benjamínson.
Mynd: Skjala- og myndasafn Norðfjarðar
 
 
Í dag eru tveir fyrrverandi starfsmenn Síldarvinnslunnar jarðsungnir. Þetta eru þeir Björgvin Jónsson og Herbert Benjamínsson. Útför Björgvins fer fram frá Grafarvogskirkju í Reykjavík en Herberts frá Norðfjarðarkirkju.
 
Björgvin hóf störf hjá Síldarvinnslunni árið 1965 þegar hann réðst sem vélstjóri á Barða NK, fyrsta skipið í eigu fyrirtækisins. Björgvin átti farsælan feril á skipum Síldarvinnslunnar og var lengst af vélstjóri á Berki NK. Árið 1981 lauk sjómannsferlinum og þá hóf Björgvin störf á skrifstofu fyrirtækisins. Þar starfaði hann í tvo áratugi.
 
Herbert hóf störf hjá Síldarvinnslunni skömmu eftir að fyrirtækið hóf útgerð, en þá réðst hann sem stýrimaður á Bjart NK. Síðar var hann stýrimaður á Birtingi NK og á skuttogaranum Bjarti. Á Bjarti var hann til ársins 1977 en þá var hann ráðinn skipstjóri á Barða. Herbert var skipstjóri á togurum í eigu Síldarvinnslunnar til ársins 1991 og ávallt hét skipið sem hann stýrði Barði, en Barði var endurnýjaður í tvígang á meðan Herbert var þar við stjórnvöl.
 
Síldarvinnslan vill senda eftirlifandi eiginkonum og öðrum aðstandendum þeirra Björgvins og Herberts innilegar samúðarkveðjur.

Gullberg ehf. verður sameinað Síldarvinnslunni

031

Gullver NS við bryggju framan við fiskvinnslustöðina á Seyðisfirði. Ljósm: Ómar Bogason

                Ákveðið hefur verið að Gullberg ehf. á Seyðisfirði verði sameinað Síldarvinnslunni um áramótin. Gullberg rekur fiskvinnslustöð á Seyðisfirði og gerir út togarann Gullver NS. Síldarvinnslan festi kaup á félaginu haustið 2014 en starfsemin á Seyðisfirði hefur engu að síður verið rekin í nafni þess síðan.

                Sameiningin er fyrst og fremst gerð til að einfalda starfsemina og gera hana auðveldari en réttindi starfsfólks Gullbergs breytast ekkert og ekki eru fyrirhugaðar neinar breytingar á rekstrinum.

                Kynningarfundur um sameininguna var haldinn með starfsfólki Gullbergs sl. mánudag.

Aðventutónleikar fyrir aldraða og sjúklinga

Tríóið sem mun flytja ljúfa jólatónlist á tónleikunum.Tríóið sem mun flytja ljúfa jólatónlist á tónleikunum.Fyrirhugaðir eru aðventutónleikar fyrir aldraða og sjúklinga í Fjarðabyggð og á Seyðisfirði og er Síldarvinnslan helsti styrktaraðili þeirra. Á tónleikunum mun Erla Dóra Vogler söngkona, Jón Hilmar Kárason gítarleikari og Þórður Sigurðsson píanóleikari flytja létta og þægilega jólatónlist. Allir í þessu tríói eru atvinnumenn í tónlist og enginn ætti að vera svikinn af flutningi þeirra. Tilgangurinn með tónleikunum er fyrst og fremst að gleðja fólk og stuðla að hinni einu sönnu jólastemmningu.
 
Þríeykið mun heimsækja dvalarheimili aldraðra og sjúkrahús og verða tónleikarnir haldnir sem hér segir:
 
Laugardagur 17. desember
             Kl. 16 Eskifjörður – Hulduhlíð
             Kl. 18 Neskaupstaður – Breiðablik
 
Sunnudagur 18. desember
             Kl. 15 Seyðisfjörður
 
Þriðjudagur 20. desember
             Kl. 16 Fáskrúðsfjörður – Uppsalir

Kolmunninn er feitur og pattaralegur

Beitir NK siglir inn Norðfjarðarflóa með fullfermi af kolmunna. Ljósm. Smári GeirssonBeitir NK siglir inn Norðfjarðarflóa með fullfermi af kolmunna. Ljósm. Smári GeirssonKolmunninn sem berst að landi um þessar mundir er eintaklega vel haldinn og gott hráefni til vinnslu. Gunnar Sverrisson, rekstrarstjóri fiskimjölsverksmiðja Síldarvinnslunnar, segir að hann muni ekki eftir jafn fallegum og góðum kolmunna á þessum árstíma. „Ég hef ekki séð svona fallegan og feitan fisk á þessum árstíma áður. Hann er í stærri kantinum og lýsisnýtingin er á bilinu 7-8% sem er afar óvenjulegt. Í janúar í fyrra var til dæmis lýsisnýting 4,3% í verksmiðjunni á Seyðisfirði. Sannleikurinn er sá að elstu menn muna ekki eftir kolmunna sem er jafn gott hráefni og sá kolmunni sem nú berst til vinnslu,“ sagði Gunnar.

10.000 tonn af kolmunna til Neskaupstaðar og Seyðisfjarðar

20161206 200731

Gott kolmunnahol hjá Berki NK. Ljósm: Atli Rúnar Eysteinsson

                Frá því lok nóvember hafa um 10.000 tonn af kolmunna borist til Neskaupstaðar og Seyðisfjarðar þegar með er talinn afli Barkar og Beitis sem kemur að landi í dag. Bjarni Ólafsson AK hefur landað tvisvar í Neskaupstað alls rúmlega 3.000 tonnum og Vilhelm Þorsteinsson EA landaði þar sl. miðvikudag um 500 tonnum af frystum kolmunna. Vilhelm Þorsteinsson hélt síðan til Seyðisfjarðar og landaði þar tæplega 1.100 tonnum í fiskimjölsverksmiðjuna. Beitir NK er væntanlegur til Neskaupstaðar í dag með 3.000 tonn og Börkur NK er væntanlegur til Seyðisfjarðar með 2.300 tonn.

                Gunnar Sverrisson, verksmiðjustjóri á Seyðisfirði, sagði að þar ríkti ávallt gleði þegar afli bærist til verksmiðjunnar. Vilhelm Þorsteinsson landaði þar fyrsta farminum í gær en síðasta löndun í verksmiðjuna þar á undan var 18. maí sl. og þá var einnig tekið á móti kolmunna.

                Hálfdan Hálfdanarson, skipstjóri á Berki, segir að komunnafiskiríið í færeysku lögsögunni megi nú líkja við mok. „Þessi túr gat ekki gengið betur og fiskurinn er afar feitur og fallegur. Við vorum tvo sólarhringa á veiðum og fengum þessi 2.300 tonn í fjórum holum norðaustur af Færeyjum. Það var dregið frá 7 og upp í 12 klukkutíma og aflinn í hverju holi var frá 460 tonnum og upp í 670 tonn. Þetta getur ekki verið betra,“ sagði Hálfdan.

                Nú hafa Síldarvinnsluskipin lokið við að veiða kvótann og framundan er því jólfrí hjá áhöfnum þeirra.

Togarafjöld á Austfjarðamiðum

Barði NK. Ljósm. Hákon ErnusonBarði NK. Ljósm. Hákon ErnusonÞessa dagana er mikill fjöldi fiskiskipa á Austfjarðamiðum. Þegar staðan var könnuð í gær voru þar ísfisktogararnir Ljósafell, Barði, Gullver, Drangavík, Brynjólfur, Suðurey og Múlaberg ásamt frystitogurunum Þerney, Höfrungi III, Kleifabergi, Sigurbjörgu og Hrafni Sveinbjarnarsyni. Auk þessara togara var tugur línubáta á miðunum. Ástæðan fyrir þessum mikla togarafjölda eystra er sú að allir eru þeir að keppast við að veiða annað en þorsk og meiri líkur eru taldar á að fá ufsa, karfa og grálúðu á Austfjarðamiðum en annars staðar.
 
Barði NK kom til Neskaupstaðar í gær og var afli skipsins 100 tonn, þar af 70 tonn þorskur. Jóhann Örn Jóhannsson skipstjóri sagði að mikið hefði verið haft fyrir að veiða annað en þorsk í túrnum. Byrjað var vestur á Öræfagrunni, síðan haldið á Stokksnesgrunn og þá reynt fyrir sér í Lónsdýpi, Berufjarðarál og Utanfótar. Loks var haldið norður í Seyðisfjarðardýpi og endað á Digranesflakinu. Allan tímann var reynt að veiða annað en þorsk en árangurinn var takmarkaður. Á miðunum norður frá var nóg af þorski að hafa og þar fékk Barði drjúgan hluta af sínum afla. Aðspurður sagði Jóhann að mönnum væri ekkert alltof vel við að hafa allan þennan togaraflota eystra, menn vildu helst hafa frið á sínum hefðbundnu miðum en því væri ekki alltaf að heilsa.
 
Barði heldur á ný til veiða í kvöld.

Síldarvinnsluskipin hafa lokið veiðum á íslenskri sumargotssíld

Síldarvinnsluskipin hafa lokið veiðum á íslenskri sumargotssíldSkip Síldarvinnslunnar, Beitir NK og Börkur NK, hafa lokið veiðum á íslenskri sumargotssíld að þessu sinni. Beitir kom með 700 tonn til Neskaupstaðar síðastliðinn föstudag og Börkur með 800 tonn aðfaranótt laugardags. Eins og áður fór allur afli skipanna til manneldisvinnslu í fiskiðjuveri Síldarvinnslunnar.
 
Heimasíðan hafði samband við Hjörvar Hjálmarsson skipstjóra á Berki og spurði hann hvernig vertíðin hefði verið. „Vertíðin var frekar slök miðað við undanfarin ár. Síldin virðist ekki enn komin í vetursetu og torfumyndun varla hafin. Hún er dreifð og sennilega höfum við alls ekki fundið megnið af síldinni. Spurningin er bara hvar hún heldur sig. Þessi síld er þekkt fyrir að breyta um hegðun með reglulegu millibili og kannski er eitthvað slíkt að gerast núna,“sagði Hjörvar. „Vissulega náðu menn að fiska sinn kvóta en það tók lengri tíma en áður. Í fyrra voru menn sjaldnast á miðunum lengur en í einn og hálfan sólarhring og höfðu þá fengið góðan afla en nú tók þetta miklu lengri tíma og var erfiðara,“ sagði Hjörvar að lokum.
 
Beitir hélt til kolmunnaveiða í færeysku lögsögunni í fyrrakvöld og Börkur sigldi í kjölfar hans í dag. Ágæt kolmunnaveiði hefur verið við Færeyjar að undanförnu.
 

Undirflokkar