Umsókn um starf í útgerð

ATH! Nauðsynlegt að fylla út reiti merkta með #

Sótt er um: - Ef annað, þá hvað:


Persónulegar upplýsingar

Fullt nafn: #
Kennitala: #
Lögheimili: #
Netfang:
Sími/GSM: #
Heimilisfang ef annað en lögheimili:
Póstnúmer/sveitarfélag:
   
Nánasti aðstandandi:
# Merkja við ef maki
Sími/GSM: #
   
Annar aðstandandi: #
Sími/GSM: #
   
Launareikningur:
Verkalýðsfélag:
Lífeyrissjóður:Menntun/réttindi
Skólar/námskeið: Námsgrein: Prófár:


Björgunarskóli Sjómanna: Nei

Starfsreynsla á sjó og tegund veiða:    
Skip: Tegund veiða: Tímabil:

Fyrri störf:    
Fyrirtæki: Yfirmaður þinn þar: Tímabil:Ferilskrá:

Sækja skjal:
    Verði af ráðningu gæti umsækjandi þurft að skila inn læknisvottorði og staðfestingu á réttindum t.d. ljósriti af stýrimannsprófi o.s.frv.

Athugasemdir og óskir umsækjanda:    


* SVN áskilur sér rétt til að afla upplýsinga um umsækjanda frá fyrri vinnuveitanda/veitendum.