Umsókn um starf í landvinnslu

ATH! Nauðsynlegt að fylla út reiti merkta með #

Starfsstöð:


Persónulegar upplýsingar

Fullt nafn: #
Kennitala: #
Lögheimili: #
Netfang:
Sími/GSM: #
Heimilisfang ef annað en lögheimili:
Póstnúmer/sveitarfélag:
   
Nánasti aðstandandi:
# Merkja við ef maki
Sími/GSM: #
   
Annar aðstandandi: #
Sími/GSM: #
   
Launareikningur:
Verkalýðsfélag:
Lífeyrissjóður:Menntun/réttindi
Skólar/námskeið: Námsgrein: Prófár:


Unnið sambærileg störf áður: : Nei

Starfsreynsla    
Fyrirtæki: Hve lengi: Hvenær:


Síðasti vinnustaður:
Yfirmaður þinn þar:
  Framtíðarvinna Sumarvinna Með skóla
  Loðnuvertíð Síldarvertíð  
Get byrjað
  Verði af ráðningu gæti umsækjandi þurft að skila inn læknisvottorði og staðfestingu á réttindum t.d. ljósriti af lyftaraskírteini o.s.frv.


Ferilskrá:

Sækja skjal:
    Verði af ráðningu gæti umsækjandi þurft að skila inn læknisvottorði og staðfestingu á réttindum t.d. ljósriti af stýrimannsprófi o.s.frv.

Athugasemdir og óskir umsækjanda:    


* SVN áskilur sér rétt til að afla upplýsinga um umsækjanda frá fyrri vinnuveitanda/veitendum.