Makrílveiðum að ljúka

Börkur NK að landa makríl í sumar.  Ljósm. Margrét ÞórðardóttirBeitir NK var að ljúka við að landa 500 tonna farmi í fiskiðjuver Síldarvinnslunnar í Neskaupstað og var nánast allur aflinn makríll. Þetta var síðasta veiðiferð Beitis þar sem áhersla verður lögð á makrílveiðar. Börkur NK hélt til veiða í kvöld og mun væntanlega koma til löndunar á mánudag með um 300 tonn af makríl og verður þá makrílveiðum skipa Síldarvinnslunnar á yfirstandandi vertíð lokið. Makrílveiðar skipanna hafa gengið vel að undanförnu og hefur fiskurinn sem þau hafa borið að landi verið góður til vinnslu. 

Þegar makrílkvótanum er náð munu Börkur og Beitir leggja alla áherslu á síldveiðar en skipin eiga samtals eftir að veiða 11.500 tonn af norsk-íslenskri síld. Þriðja skipið sem landar afla til vinnslu í fiskiðjuverið, Bjarni Ólafsson AK, hefur að undanförnu veitt síld.

Um helgina mun starfsfólk fiskiðjuversins fá frí frá störfum.

Áfram koma vinnsluskip til Neskaupstaðar og landa frystum afurðum í frystigeymslur Síldarvinnslunnar. Vilhelm Þorsteinsson EA landaði 500 tonnum í gær en Kristina EA landar um 2000 tonnum í dag. Megnið af afla þeirra er síld. Hákon EA er síðan væntanlegur með 700 tonn á morgun. Afli hans er einnig mestmegnis síld.

Mikilvægar framkvæmdir

Höfnin í Neskaupstað en þar er oft þröngt á þingi.  Ljósm. Guðlaugur BirgissonUm þessar mundir eru framkvæmdir að hefjast við gerð Norðfjarðarganga og á sama tíma er unnið að stækkun og breytingum á höfninni í Neskaupstað. Báðar þessir framkvæmdir eru samfélagslega mikilvægar og hafa mikla þýðingu fyrir Síldarvinnsluna og starfsemi sem tengist henni.

Í vikunni var hafist handa við uppsetningu vinnubúða á Eskifirði fyrir gangagerðarmenn en stefnt er að því að hefja framkvæmdir Eskifjarðarmegin um miðjan nóvember. Framkvæmdir við gangagerðina Norðfjarðarmegin munu hefjast eftir áramót en nú er unnið að gerð nýrrar brúar yfir Norðfjarðará og lagningu vegarslóða að gangamunnanum. Gert er ráð fyrir að 35-40 manns muni starfa við gangagerðina, helmingurinn íslenskir starfsmenn Suðurverks og helmingurinn tékkneskir starfsmenn Metrostav. Göngin verða 7,9 km löng og eru verklok áætluð í september 2017. Tilboð verktakafyrirtækjanna í gerð ganganna hljóðaði upp á 9,3 milljarða króna. 

Hin nýju Norðfjarðargöng munu valda byltingarkenndum breytingum í samgöngumálum á Austurlandi því með tilkomu þeirra þarf ekki lengur að fara yfir Oddsskarð og í gegnum Oddsskarðsgöng sem eru í yfir 600 metra hæð yfir sjávarmáli. Hvað snertir Síldarvinnsluna ber að hafa í huga að þó langmest af afurðum sé flutt á brott með skipum er drjúgum hluta þeirra ekið í gámum til útflutnings frá Reyðarfirði og Seyðisfirði. Að undanförnu hafa um 1000 gámar á ári verið fluttir landleiðis yfir Oddsskarð frá Neskaupstað eða um 20 gámar á viku að jafnaði. Flutningabílarnir sem flytja gámana þurfa að nota sérbúna vagna til að komast í gegnum Oddsskarðsgöng auk þess sem ferðin yfir fjallveginn er bæði erfið og áhættusöm. Hin nýju Norðfjarðargöng munu gjörbreyta allri aðstöðu til flutninga á afurðum Síldarvinnslunnar landleiðina frá Neskaupstað auk þess sem kostnaður og áhætta vegna þeirra mun minnka mikið.

Fyrr á þessu ári hófust framkvæmdir við stækkun og umbætur á Norðfjarðarhöfn og munu þær hafa í för með sér afar jákvæðar breytingar fyrir starfsemi Síldarvinnslunnar. Vörur sem fóru um Norðfjarðarhöfn á árinu 2012 voru 140.040 tonn og voru þær mestmegnis sjávarafurðir.  Aflinn sem landað var á árinu nam 223.182 tonnum, þannig að Norðfjarðarhöfn er á meðal helstu fiskihafna landsins. Vegna afar mikillar umferðar skipa og báta um höfnina hafa oft komið upp erfiðar aðstæður þannig að þurft hefur að forfæra skip og fargangsraða afgreiðslu þeirra. Af þessum ástæðum er orðið mjög brýnt að stækka höfnina og gera á henni ýmsar lagfæringar þannig að yfirstandandi framkvæmdir eru hinar þörfustu. Áætlaður kostnaður við framkvæmdirnar er um 550 milljónir króna og fela þær meðal annars í sér eftirfarandi: Öll aðstaða í höfninni verður rýmri en nú er, viðlegurými skipa verður stækkað, ný smábátahöfn verður gerð og höfnin verður dýpkuð. Framkvæmdirnar munu bæta mjög þá aðstöðu sem umsvif Síldarvinnslunnar byggja á og reyndar mun höfnin verða rýmri og betri fyrir alla notendur hennar.

Gera má ráð fyrir að framkvæmdirnar við höfnina taki um tvö ár og mun töluvert rask verða áberandi á hafnarsvæðinu á meðan þær standa yfir. Það er hafnarsjóður Fjarðabyggðar sem stendur fyrir framkvæmdunum.

Hörku makrílveiði eystra

Úr fiskiðjuverinu í sumar í síldar- og makrílvinnslu.  Ljósm. Þórhildur Eir SigurgeirsdóttirUm helgina var hörku makrílveiði austur af landinu. Beitir NK er að landa um 500 tonnum í fiskiðjuver Síldarvinnslunnar  í Neskaupstað og Börkur NK kom til hafnar í morgun með álíka afla. Á undan þeim hafði Bjarni Ólafsson AK landað tæplega 600 tonnum til vinnslu, en meirihluti þess afla var síld.

Makríllinn sem skipin koma með að landi er mjög góður, sterkari og átuminni en áður og vel gengur að vinna hann.

Hálfdan Hálfdanarson skipstjóri á Beiti segir að í reynd hafi verið afar góð makrílveiði síðustu daga úti fyrir Austfjörðum. Þó sé veiðin misjöfn eftir því hvenær sólarhringsins togað er; það er minna að fá yfir daginn en góður afli í myrkrinu. Í síðustu veiðiferð tók Beitir þrjú hol og voru þau býsna misjöfn eftir því hvenær togað var. Í fyrsta holi fengust 150 tonn, 30 tonn í öðru og rúm 300 í því þriðja. Um var að ræða nánast hreinan makríl en síldarbátarnir eru einnig að fá góðan afla bæði austar og uppi á grunnum. Til dæmis hefur góður síldarafli fengist bæði í Reyðarfjarðar- og Norðfjarðardýpi.


Síldarvinnslan styrkir Verkmenntaskólann

Frá aðalfundi Síldarvinnslunnar 5. september. Ljósm. Smári GeirssonÁ aðalfundi Síldarvinnslunnar sl. fimmtudag tilkynnti Þorsteinn Már Baldvinsson stjórnarformaður að stjórnin hefði ákveðið að veita Verkmenntaskóla Austurlands myndarlegan styrk til að koma upp aðstöðu og búnaði vegna fyrirhugaðs náms í vélstjórn við skólann.

Elvar Jónsson skólameistari veitti styrknum móttöku og þakkaði þann skilning og áhuga sem Síldarvinnslan sýndi skólanum og þeim verkefnum sem hann er að fást við. Fram kom í máli Elvars að tengsl skólans við atvinnulífið væru ómetanleg og þá skipti ekki síst máli tengslin við hin öflugu sjávarútvegsfyrirtæki á starfssvæði skólans. Þá upplýsti Elvar að á þessu skólaári væri unnið að undirbúningi þess að unnt yrði að hefja vélstjórnarnám við skólann en slíkt nám yrði skipulagt í tengslum við nám í vélvirkjun. Fyrirhugað er að nám í vélstjórnarfræðum hefjist haustið 2014 og þá verður allur nauðsynlegur vél- og tæknibúnaður sem nota þarf við kennsluna að vera til staðar. Slíkur búnaður er dýr og því kemur styrkur Síldarvinnslunnar að góðum notum.